Min främsta drivkraft är att förbättra prognosen för personer med gallvägscancer, säger Ernesto Sparrelid, forskare och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

»Fler ska överleva gallvägscancer«

Överläkaren och forskaren Ernesto Sparrelid använder avancerade metoder för att upptäcka förstadier till gallvägscancer. Målet är att fler ska kunna få en botande behandling.

Personer som drabbas av gallvägscancer behöver avancerad och komplex behandling och många dör alldeles för tidigt. Nya studier ska förbättra prognosen för den här patientgruppen.

– Med en metod som vi inte har i dag skulle man kanske hitta patienter med tidig gallvägscancer, säger Ernesto Sparrelid, kirurg och forskare vid Karolinska institutet.

Det skulle kunna göra stor skillnad. I dag är överlevnaden vid gallvägscancer låg. Bara en tredjedel av de 200 till 300 personer som insjuknar i Sverige varje år kan opereras och av de som genomgår en operation lever bara runt 30 procent efter fem år.

– Det är viktigt att hitta förstadier till sjukdomen. Nu upptäcks den i de allra flesta fall så sent att den har hunnit sprida sig, och då är prognosen väldigt dålig, säger Ernesto Sparrelid.

Personer med primär skleroserande kolangit, PSC, löper mycket högre risk än andra att utveckla gallvägscancer. PSC är en  inflammatorisk sjukdom i gallgångarna som leder till förträngningar av dessa och skrumplever. Sjukdomen är ovanlig och drabbar främst unga, varje år diagnosticeras omkring 50 personer i Sverige. De drabbade måste ofta levertransplanteras. Ernesto Sparrelid försöker tillsammans med andra forskare utveckla metoder för att tidigt diagnosticera gallvägscancer och för att se vilka PSC-patienter som löper extra hög risk att utveckla sjukdomen. Forskarna analyserar vävnadsprover från patienternas gallgångar och blodprover med ett flertal avancerade metoder.

– Vi är ett team vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet som ägnar oss åt forskning runt dessa patienter, men med olika expertis. Vi har två personer som är experter på leverns immunsystem, en expert på PSC och så jag som expert på gallvägscancer.

– Vi tror att vi i immuncellerna i gallvägarna kan hitta faktorer som ger vägledning om risken att utveckla gallvägscancer. Vi tror även att det kan finnas behandlingsbara delar av immunförsvaret som skulle kunna leda till nya mer effektiva behandlingar i framtiden.

Ernesto Sparrelid är verksam som kirurg vid medicinsk enhet övre buk på Karolinska Universitetssjukhuset. Hans intresse för gallvägscancer väcktes där, eftersom dessa patienter ofta kräver den mest omfattande och komplexa behandlingen. Anslaget från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, gör det möjligt för Ernesto Sparrelid att parallellt med sin läkartjänst bedriva forskning i fyra år och söka svar på ännu olösta frågor inom området.

– Trots alla insatser vi gör är det få som blir botade. Många dör alldeles för tidigt. Min främsta drivkraft som akademisk kirurg är att förbättra prognosen för de här patienterna.

FAKTA

  • Namn: Ernesto Sparrelid.
  • Titel: Överläkare vid medicinsk enhet övre buk Karolinska sjukhuset och docent vid Karolinska institutet.
  • Fritid: Jag har ett brett kulturintresse, spelar schack och håller på med odling och trädgård.
  • Relation till SSMF: Erhöll ett attraktivt anslag från SSMF 2021 vilket gör det möjligt att bedriva självständig forskning i fyra år med start 2022.