Därför är det bra att skriva ett testamente.

Vad vill du ska hända med ditt arv när du dör? Med ett testamente kan du bestämma vem eller vilka som ska få din kvarlåtenskap. Så här fungerar det.

Ibland är det bara ett handskrivet papper med några namnteckningar på men det kan ändå betyda mycket för dem som det berör. Ett testamente anger vem eller vilka som får ärva tillgångar efter din död. Det kan vara pengar, bostaden, tavlor, bilen – sådant som du samlat på dig genom åren.

Utan testamente får dina arvingar dela på det du efterlämnar. Har du inga arvingar, går behållningen i stället till Allmänna arvsfonden. Men det här är inget vi pratar om vid middagsbordet vilket ibland kan ställa till det. Om vi var mer öppna om vem som ska få ärva skulle det kunna underlätta för de efterlevande.

Var tydlig, tipsar juristen

Erland Sandén är jurist och expert på familjerätt och har arbetat med Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, i drygt 15 år. Han framhåller att det alltid klart och tydligt ska framgå vad man vill i testamentet.

– När du är borta kan ju ingen fråga vad du ville. Testamente skriver du för att bestämma hur framtiden ska se ut för din egendom, vem som ska ärva det du lämnar efter dig, säger han.

Finns tveksamheter är risken att de efterlevande blir oense, inte minst när både pengar och känslor är inblandade. Kontakta därför en jurist om du vill ha hjälp med att skriva eller se över testamentet. Då kan fallgroparna undvikas.

– De flesta tänker på testamente i åldrar när man inser att livet har ett slut. Men det är viktigt även för andra, till exempel sambor som skaffar bostad. Sambor ärver inte automatiskt varandra utan det krävs testamente om den efterlevande ska få den avlidnes del av en gemensam bostad. Finns barn ärver de och de har rätt att få ut sitt arv direkt, säger Erland Sandén.

Juristen Erland Sandén har i drygt 15 år hjälpt personer som vill testamentera till SSMF.

Bröstarvingar ärver hälften, du bestämmer över resten

Barn, barnbarn och så vidare, i rätt nedstigande led, är bröstarvingar. De har alltid rätt till minst halva sitt lagliga arv, laglotten, och kan inte göras arvlösa. Men i övrigt är det i princip fritt fram att ge bort till vem du vill.

När är en bra tidpunkt att skriva sitt testamente, tycker du?

– Så fort du vet vad du vill göra med dina tillgångar. Du kan ge till personer men även organisationer och företag. Vill du ge en summa eller en sak till en kär vän skriver du det i testamentet. Resten av tillgångarna går då till arvingarna. Du behöver alltså inte ge bort allt via testamentet utan kan dela upp arvet.

Alternativet är att ge en andel av kvarlåtenskapen via testamentet. Då blir mottagaren delägare i dödsboet och förvaltningen av det. Det kan vara smart om du ger till en ideell organisation, som exempelvis Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, som är skattebefriad. Då slipper organisationen betala kapitalvinstskatt om tillgångar ska realiseras – aktier eller måhända en bostad – och det blir mer pengar kvar till organisationens ändamål.

Senaste testamente gäller

Testamentet bör förvaras på ett säkert ställe, ett bankfack är ett alternativ. Annars kan du lämna originalet till någon du litar på och förvara en kopia hemma. Kopior kan gälla i de fall originalet inte kan hittas eller är förstört.

Skulle du sedan ändra dig rörande innehållet – riv det gamla testamentet och skriv ett nytt. Det senaste gäller även om du inte slängt det gamla. Att bara muntligen tala om för någon vad du vill är inte giltigt utom när det rör sig om ett nödtestamente. Om du är allvarligt sjuk, till exempel. 

Är det några formuleringar som är viktiga att känna till?

Ja, skillnaden mellan full äganderätt och fri förfoganderätt. Skriver du i testamentet att den efterlevande ska ha full äganderätt kan denne göra vad den vill med det ärvda. Den kan skriva ett eget testamente och styra fritt vart arvet efter honom eller henne ska gå, även arvet efter dig, säger Erland Sandén. Står det i stället fri förfoganderätt kan arvtagaren inte med ett eget testamente styra vart det ärvda sedan ska gå. 

Gratis rådgivning

Vill du ha juridiskt stöd med att upprätta ett testamente och har tänkt att hela eller delar av ditt arv ska investeras i nya medicinska upptäckter och tillfalla Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning? Då kan du få hjälp med den rådgivningen genom SSMF. Du kan få prata enskilt om dina önskemål med familjerättsjuristen Erland Sandén eller någon annan jurist och så står SSMF för den kostnaden.

Intresserad? Mejla till info@ssmf.se eller ring oss på tel: 08- 33 50 61.