Cristina Maglio, reumatolog.

»Svåra ledbesvär ska förhindras«

Ledgångsreumatism är ett kroniskt tillstånd som orsakar lidande för många. Cristina Maglio undersöker varför sjukdomen uppstår och vill få fram skräddarsydda behandlingar för dem som drabbas av de svåra ledbesvären.

Den reumatiska sjukdomen reumatoid artrit, RA, ger svullnad och ömhet i leder. I dag finns flera bra läkemedel som kan dämpa den kroniska inflammationen, men alla patienter svarar inte tillräckligt bra på behandlingen. Samtidigt är tidig behandling A och O för att undvika att lederna förstörs.
– En mer skräddarsydd behandling från början vore bättre, säger Cristina Maglio, forskare vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin.

Hon försöker förstå vad som orsakar sjukdomen och har intresserat sig för proteinet adiponektin, som produceras av fettceller. Höga nivåer av proteinet i blodet innebär lägre risk för typ 2-diabetes. Samtidigt är höga nivåer inte bara är av godo.
– Vi har visat att adiponektinnivåerna stiger flera år innan RA utvecklas. Proteinet verkar vara inblandat i sjukdomsutvecklingen, men hur vet vi inte. Jag ska undersöka om genetiskt höga nivåer av adiponektin kan öka risken för RA, säger hon.

Cristina Maglio försöker nu förstå hur adiponektins roll är när sjukdomen utvecklas. Hon letar även efter biomarkörer, som kan svara på vilken behandling man är bäst lämpad för utifrån olika parametrar, däribland adiponektinnivåer. 812 patienter som just fått RA ingår i studien.

FAKTA

  • Namn: Cristina Maglio
  • Ålder: 37
  • Arbete: Forskare vid Göteborgs universitet och ST-läkare i reumatologi på Sahlgrenska sjukhuset.
  • Familj: Man, två barn på 4 och 1,5 år.
  • Intressen: Läsa romaner, sy barnkläder, spela teater i en amatörteatergrupp.