Ansök online

 SSMF:s externa ansökningsportal Tekla

Ansökan om SSMF:s Stora Anslag, Post-doc-stipendium eller resestipendium görs online via SSMF:s ansökningsportal Tekla på www.stanford.se.

Systemet fungerar med de flesta datorer och surfplattor, samt med de flesta webbläsare. Kakor (cookies) och javaskript måste tillåtas i webbläsaren. Om problem, testa gärna med en nyare version av Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari.

Använd inte framåt‐ och bakåtknapparna i webbläsaren. Då sparas inte den nyss inmatade informationen. Använd i stället systemets egna knappar.

Till ansökNINGSSYSTEMET TEKLA