Vi stödjer all medicinsk forskning

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, stödjer medicinsk forskning inom ett brett fält. Vi pekar inte utan någon speciell frågeställning eller säger att ett visst sjukdomstillstånd är viktigare än något annat. Det enda vi kräver är att forskningen vi finansierar ska hålla hög kvalitet. 

Att SSMF:s verksamhet inte är ändamålsstyrd, utan att vi värnar om den fria forskningen, gör SSMF till en betydelsefull forskningsfinansiär. Vår bärande idé har genom åren bidragit till att utveckla sjukvård, mediciner och ökat förståelsen för hur tillstånd kan botas och förebyggas inom allt ifrån folksjukdomar till sällsynta diagnoser.  

Att vi stöder fri forskning har även resulterat i att forskare gjort upptäckter som kommit till nytta på oväntade sätt. Flera SSMF-finansierade forskare har exempelvis lagt viktiga pusselbitar i kampen mot covid-19 trots att deras ursprungliga projekt hade helt andra syften. Vårt stöd till fri forskning ger en vetenskaplig bas som rustar oss för morgondagens utmaningar, det oväntade som vi ännu inte känner till.

Medicinska områden

Här har vi i alfabetisk ordning sammanställt de medicinska områden som våra forskare är eller har varit verksamma inom: 

 • Allergi och astma
 • ALS
 • Alzheimers
 • AL-amyloidos
 • Anestesiologi och intensivvård
 • Anorexi
 • Barnmedicin
 • Bild och funktionsmedicin (Röntgen)
 • Blodsjukdomar
 • Cancer
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Covid- 19 
 • Demens
 • Diabetes
 • Endokrinologi
 • Epidemiologi
 • Farmakologi
 • Genetik och ärftliga sjukdomar
 • Gynekologi
 • Hjärt/kärl
 • Hudsjukdomar (utom allergi)
 • Immunologi
 • Infektionsmedicin
 • Kirurgisk forskning
 • Luftvägar/Lungor
 • Matsmältning
 • Metabola sjukdomar
 • Mikrobiologi
 • MS
 • Neurologi
 • Njursjukdomar och urologi
 • Obstetrik
 • Ortopedi
 • Parkinson
 • Psykiatri
 • Rehabmedicin
 • Reumatologi
 • Smärta
 • Stamcellsforskning
 • Tandsjukdomar
 • Tropikmedicin
 • Tuberkulos
 • Tumörbiologi
 • Ålderssjukdomar
 • Ögon
 • Öra-Näsa-Hals