Det här är donationer som SSMF tagit emot och förvaltar:

 • 1952 ÅRS DONATIONSFOND
 • HARRY, HELGA OCH ROLF ADLERWALTS MINNESFOND – hjärnforskning (restless legs)
 • MADELEINE OCH HILDING AGRELLS FOND – hjärta, syn
 • ASTRID OCH STIG ALMERS MINNESFOND
 • BIRGITTA & KARL-GÖSTA ALVFORS FOND – cancerforskning
 • STIFTELSEN BRITTA OCH ANDERS AMNÉUS FOND – hjärnforskning
 • STIFTELSEN ANDERS ERLING ANDERSSONS MINNESFOND – cancer, hjärt-kärl- och andra svåra sjukdomar
 • BIRGER ANDERSSONS MINNESFOND – cancerforskning
 • CARIN ANDERSSONS MINNESFOND – psykiatri, hjärnsjukdomar, Alzheimer, demens
 • GUDRUN OCH INGVAR ANDERSSONS FOND – psykiatrisk forskning
 • LISA OCH EVERT ANDERSSONS FOND – hjärtsjukdomar, cancer
 • MARY-ANN OCH GÖRAN ANDERSSONS MINNESFOND – hjärt-kärl, ögon och allergisjukdomar
 • VERNER ANDERSSONS FOND – cancerforskning
 • STIFTELSEN ASTRAS FORSKNINGSFOND – medicinsk forskning inom läkemedelsområdet med särskild tonvikt på främjande av samarbetet mellan universitet och industri
 • STIFTELSEN ELIAS BENGTSSONS FOND – vetenskaplig forskning rörande tropikmedicinska sjukdomar
 • STIFTELSEN GUNVOR OCH OLLE BERGS MINNESFOND – främst lungcancer
 • ERIK BERGENSKOGS FOND – forskning inom psykiatrin
 • STIFTELSEN KERSTIN OCH GÖRAN BERGENSTRÅHLES FOND – främst cancersjukdomar
 • STIFTELSEN SIGVARD BERGHOLTZ MINNESFOND – hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, allergi, diabetes, psykiskt nervösa sjukdomar samt cancer
 • INGA OCH WILLIAM BERGMANS FOND – ögonsjukdomar, främst gula fläcken
 • RUTH OCH MAURITZ BERGSTRÖMS MINNESFOND
 • ORIAN BERNIKERS & ANITA MELLSTRÖM BERNIKERS GÅVOFOND – cancer- och arthrossjukdomar
 • ARNE BERNTSSONS MINNESFOND
 • BRÖDERNA LARS & OLLE BILLSTRÖMS FOND – cancer
 • GUNNAR BODINS MINNESFOND – AL amyloidos
 • BIRGITT & ERIK BROSTRÖMS FOND – neurologisk forskning främst MS
 • ULLA-BRITTA BRUNNHAGES FOND – psykiatriska sjukdomar
 • GÖSTA BYSTEDTS FOND – hjärt-kärlsjukdomar
 • FLORENCE OCH GUNNAR CARLESONS MINNESFOND – i första hand LHON och andra mitokondriella sjukdomar. I andra hand ­Alzheimer, cancer
 • SVEN OCH KERSTIN CARLSUNDS DONATIONSFOND – hjärt- och lungsjukdomar
 • MARIANNE DAHLS FOND – hjärnans sjukdomar
 • VERA DEGERSTEDTS FOND – bältros och relaterade sjukdomar
 • ANNA-MÄRTA EGELIUS FOND – lung- och hjärtsjukdomar
 • JOHAN EGELIUS FOND – hjärnans sjukdomar främst stroke
 • NILS EGELIUS MINNESFOND – smärta och reumatologi
 • STIFTELSEN LEILA OCH BERTIL EHRENGRENS MINNESFOND – epilepsi
 • STIFTELSEN FRITHIOF OCH INGA-LISA EKSTEDTS DONATIONSFOND – astma- och allergisjukdomar
 • OVE EKSTRÖMS FOND – matsmältningsorganens sjukdomar samt hjärt- och blodtryckssjukdomar
 • PELLE ELFSTRÖMS MINNESFOND – hjärntumörer
 • FONDEN FÖR ENDOMETRIOSFORSKNING
 • ESTER OCH EINAR ERIKSSONS MINNESFOND
 • MACIEJ ERIKSSONS MINNESFOND – Hodgkins sjukdom
 • ESEBO GÅVOFOND – barnsjukdomar
 • TOM OCH GUN FLENSBERGS MINNESFOND – neurologi
 • STIFTELSEN STIG FORSBERGS MINNESFOND – psykiska sjukdomar (främst manlig forskare)
 • STIFTELSEN ELSA FRANZÉNS FOND – smärtforskning
 • FYRA SYSKONS FOND – ögonsjukdomar, i första hand grön starr
 • BIRGITTA OCH LARS E. GOSSNERS MINNESFOND – cancer-hjärt-kärl-njursjukdomar
 • GUNVOR OCH OLLE GRUFMANS FOND – inflammatoriska öron-, näs- och halssjukdomar
 • AISA OCH PER OLOF GUNNARSSONS MINNESFOND – cancerforskning
 • MILDRED OCH KNUT GUSTAFSSONS MINNESFOND – geriatriska sjukdomar
 • STIFTELSEN INGA LISA OCH LARS GYLLENSTENS FOND – neurologisk forskning
 • STIFTELSEN SYSKONEN JAN OCH ELISABETH GYLLENSTIERNAS FOND – neurokirurgisk forskning
 • ARVID GÖRANSSONS STIFTELSE – hjärt-kärlsjukdomar och Alzheimers sjukdom, Linköpings Universitet prioriteras
 • STIFTELSEN TANDLÄKARE ANNA-LISA HALLQVIST-HOLSTS MINNESFOND – reumatism speciellt reumatoid artrit hos kvinnor
 •  SVEN HAMMARGRENS FOND – Parkinsons sjukdom, hjärt-kärlsjukdomar samt cancer
 • BIRGIT HANSSON PALMGRENS FOND – ögonsjukdomar
 • VICTORIA OCH ERIC HARBERGS FOND – främst rörande ledgångsreumatism och närbesläktade sjukdomar
 • AUGUST OCH THÉRÈSE HAZELIUS FOND
 • STIFTELSEN MARGIT HEDERBERGS MINNESFOND – hjärt- och kärlsjukdomar
 • EVA HEINRICIS MINNESFOND – barnsjukdomar
 • BIRGER OCH ULLA HELLGÅRDS DONATIONSFOND – för forskning om hjärnan i första hand stroke, men även ögonsjukdomen glaukom
 • STIFTELSEN ALBERT HELLSTRÖMS FOND – forskning till fromma för handikappade
 • HEMTORPSFONDEN – diabetes hos barn
 • GUNNAR HENSMARS FOND
 • STIFTELSEN ROLAND HOLLSTENS DONATIONSFOND – luftvägs- och lungsjukdomar
 • STIFTELSEN TANDLÄKARE FILIP HOLSTS OCH GUNILLA HOLSTS MINNESFOND – hjärt-kärlsjukdomar hos män samt högt blodtryck hos yngre kvinnor
 • MAJ-BRITT HULTÉN-NOSSLINS OCH BERTIL NOSSLINS MINNESFOND – gula fläcken samt Alzheimers sjukdom
 • RICHARD HEINZ HUNGERS FOND – reumatiska sjukdomar
 • LOUISE HÅKANSSONS CANCERFOND – cancersjukdomar
 • STIG OCH KARIN IRVALLS DONATIONSFOND – allergiska åkommor och ögonsjukdomar
 • STIFTELSEN GÖTE OCH KARIN IVERSTAMS MINNESFOND – hjärt-kärlsjukdomar, barncancer
 • ANNA-LISA OCH HERBERT JANSSONS MINNESFOND – hjärt-lungsjukdomar
 • STIFTELSEN ERNST OCH MARTHA JANSONS FOND
 • STIFTELSEN KARIN OCH GULLAN JANSSONS FOND – hjärt-kärlsjukdomar
 • STIFTELSEN ELSA OCH ARNE JARLEFORS FOND – i första hand tuberkulos och reumatism
 • MARGOT OCH ÅKE JEPPSSONS MINNESFOND – åldrandets sjukdomar
 • GÖSTA WALDERMAR JILKÉNS FORSKNINGSFOND – främst rörande hjärt- och kärlsjukdom samt utveckling av tekniska hjälpmedel vid densamma
 • PER GUNNAR JOHANSSONS MINNESFOND – neurologiska sjukdomar av typ muskeldystrofi
 • RAGNHILD OCH STIG JONSONS FOND – hjärt-lung-, cancer- och njursjukdomar
 • ANDERS OCH LYDIA JONSSONS SAMT LILLY OCH TORE LINDGRENS DONATIONSFOND
 • TORD JÖNSSONS FOND – åldersrelaterade hjärn- och ögonsjukdomar samt migrän
 • SIF OCH PATRIC KALLINGS FOND – hjärnans sjukdomar
 • FAMILJEN KALLNERS MINNESFOND – internmedicin och klinisk endokrinologi
 • STIFTELSEN TATJANA OCH JACOB KAMRAS FORSKNINGSFOND – folksjukdomarna, företrädesvis cancer
 • HJALMAR KARLSONS FOND – hjärt- kärlsjukdomar och cancer
 • SYSKONEN KARIN KARLSSONS OCH ERIK ELIASSONS MINNESFOND LÅNGASJÖ -läkemedelsutveckling och biverkningar
 • ANNE OCH STEN KISTNERS FORSKNINGSFOND – cancer i mun och svalg
 • KLASONS FORSKNINGSFOND
 • STIFTELSEN INGVAR & VALDEMAR KRISTOFFERSSONS DONATION – hjärt- och kärlsjukdomar
 • STIFTELSEN TVILLINGARNA HANS OCH KRISTER LAGERGRENS MINNESFOND – blodets hemostas, hjärt-kärlkirurgi och klinisk neurovetenskap. Patientnära forskning prioriteras.
 • STIFTELSEN SIGNE OCH LINNEA LARSSONS MINNESFOND – cancersjukdomar
 • HILDI MARGARETA LIDÉNS MINNESFOND – autism
 • STIFTELSEN GÖSTA OCH BIRGIT LIEBERTS FOND – främst hjärt-kärlsjukdomar
 • STIFTELSEN BJÖRN OCH BARBRO LIGNELLS DONATIONSFOND
 • ELISABETH OCH GUNNAR LILJEDAHLS FOND – hjärt- och lungsjukdomar
 • SVEN & BIRGITTA LINDEFORS MINNESFOND
 • BRITTA OCH GUNNAR LINDHS DONATIONS- OCH MINNESFOND – till fromma för handikappade
 • MARIANNE OCH OLLE LINDSTRÖMS MINNESFOND – främst geriatrisk forskning
 • BYGGMÄSTAREN C O LUNDBERGS MINNESFOND – tuberkulossjukdomar
 • MATS LUNDBERGS MINNESFOND – kärlsjukdomar
 • ÅKE OCH ANNIE-MARIE LUNDBERGS FOND
 • RUTH LUNDELLS FOND FÖR MEDICINSK FORSKNING
 • ANNA LUNDGRENS MINNESFOND – cancer, stamcellsforskning
 • HULDA OCH ERIK LUNDINS FOND – cancer, åderförkalkning, åldrandets sjukdomar
 • ANN-CHRISTINE LUNDSTEDTS FORSKNINGSFOND – hjärn- och hjärtforskning
 • STIFTELSEN ROSA LYBECK WINBERG OCH BO WINBERGS DONATIONSFOND – hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, allergi, diabetes, psykiskt nervösa sjukdomar samt cancer
 • VALTER LYBERGS MINNESFOND
 • MARGIT LÖFFS OCH ANDERS HALLINS MINNESFOND – för forskning rörande progressiv muskeldystrofi, hjärt-, kärl- och cancersjukdomar samt diabetes
 • ELISABETH MAGNELLS STIFTELSE – hjärt- och kärlsjukdomar
 • ARNE OCH BARBRO MARTINS FOND – för forskning rörande hjärtat och dess sjukdomar
 • KJELL INGMAR MATTSSONS DONATIONSFOND – endokrinologisk forskning, kronisk smärta, kroppens immunförsvar och blodsjukdomar
 • SIV OCH TORE MINNHAGENS DONATIONSFOND – hjärnans sjukdomar
 • BEDA OCH GOTTLIEB MITTAGS DONATIONSFOND – hjärt-lungsjukdomar och mag-tarmsjukdomar
 • STIFTELSEN ELLEN OCH EVALD MOHLINS MINNESFOND – för forskning med inriktning på myeolofibros, bukspottkörtelcancer och hjärntumörer
 • STIFTELSEN MIA OCH ERIK MYRINS DONATIONSFOND – blodtrycks- och hjärt-lungsjukdomar
 • MEDICINE DOKTOR HERBERT OCH ANNA MÜSSBICHLERS FOND – främst immunologi samt infektionssjukdomar
 • NILS-ERIK NILSSONS MINNESFOND – första hand demens och cancer
 • FOLKE NORDS MINNESFOND – hjärtsjukdomar
 • INGRID OCH FRANK NORDSTRÖMS FOND – hjärt-kärlsjukdomar, främst vid åldrandet
 • SVEN OCH RUTH NYDAHLS MINNESFOND
 • STIFTELSEN KERSTIN OCH MANFRED NÄSLUNDS FOND
 • INGRID OLHAGEN & BÖRJE UVNÄS FOND – medicinsk forskning
 • GERTRUD OLIVECRONAS MINNESFOND
 • ELZBIETA MALEC OLOVSONS OCH TORE OLOVSONS MINNESFOND – plastikkirurgi och allmän kirurgi
 • GUN OCH ÅKE OLSSONS MINNESFOND – prostatacancer och diabetes
 • OLSSON LEIF I MINNESFOND – Parkinsons sjukdom
 • BERNT OCH ANNA-GRETA PERSONNS STIFTELSE – hjärt- och kärlsjukdomar, restaurativ neurologi
 • RAGNAR, EVA OCH KERSTIN PERSSONS MINNESFOND – hjärta, hjärna, cancer
 • STIFTELSEN TORA OCH HENRIK PETERSONS FOND – nya läkemedel och behandlingsmetoder mot infektionssjukdomar
 • BLENDA OCH HILDING PETERSSONS MINNESFOND – främst cancersjukdomar
 • STIGO PETTERSSONS FOND – främst hjärt- och kärlsjukdomar, men även Addisons sjukdom
 • ERIK POUSETTES FOND
 • BRITTA OCH ERIC PRAMES FOND – främst Alzheimer sjukdom samt andra hjärnsjukdomar
 • INGEGERD OCH EBBE RAGNARSSON MARKS FOND – ungdomsdiabetes, eller den s k svältsjukdomen anorexia nervosa, men om så befinnes lämpligt även inom andra medicinska forskningsområden
 • SELMA OCH FRITZ RINGSTRÖMS FOND
 • BRITTA OCH TOM ROBINSONS FOND – företrädesvis rörande neurologiska sjukdomar, i första hand Parkinsons sjukdom
 • HILLEVI ROSÉNS MINNESFOND
 • STIFTELSEN GUNBORG OCH STEN ROSENSTRÖMS MINNESFOND – företrädesvis rörande det mänskliga åldrandet, ålderdomens sjukdomar och vård under ålderdomen
 • ANNE-SOPHIE OCH ARNE RUDSTRÖMS MINNESFOND
 • MÄRTA OCH HELGE SAHLÉNS MINNESFOND – reumatiska sjukdomar
 • VERA OCH HARALD SALLBERGS FOND
 • SYSKONEN MARIANNE, CARL-GUSTAF OCH BIRGIT SANDWALLS MINNESFOND
 • STIFTELSEN STEN SCHÉLES MINNESFOND – urologi
 • MARGARETA SCHULTZ MINNESFOND – främst rörande pulsåderbråck i hjärnan (aneurysm)
 • EBBA OCH GUNNAR SEVEGRANS FOND
 • BRITTA OCH HANS SJÖGRENS MINNESFOND – i första hand cancer
 • FAMILJEN SKOGLUNDS FOND
 • GUSTAF SKÖLDS MINNESFOND – cancersjukdomar
 • STEN SMEDS FOND – ögonforskning
 • THYR OCH THURE STENEMARKS OCH RUTH TROSSBECKS MINNESFOND
 • GUDRUN STÅLHANES FOND
 • SIGRID ”SIGGAN” SUNDBERGS MINNESFOND – demenssjukdomar
 • SUNDELIN FOLKE OCH ANNA-LISAS FOND
 • TOMMY SUNDLINGS FOND – hjärt-kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar
 • STIFTELSEN BERNDT OCH KRISTINA SÖDERBERGS FOND – allergi och astma
 • TED SÖDERLUNDS MINNESFOND – forskning som kan leda till förbättrat sexualliv samt förbättrad fruktsamhet för ryggmärgsskadade
 • CHARLOTTE OCH ERIK THÉEL-ANDERSONS MINNE – hjärt-kärlsjukdomar och cancer
 • STIFTELSEN SIGNE OCH REINHOLD THELANDERS MINNESFOND – medicinsk vetenskaplig forskning
 • SIXTEN OCH EIVOR THINGWALLS MINNESFOND – ögonsjukdomar, främst grå starr
 • INGA THOMSSENS FOND – blodsjukdomar, främst myelofibros
 • SVEA OCH OLOF TINNERSTEDTS FOND
 • EIVOR OCH MARTIN TVETERÅS MINNESFOND – hjärnans sjukdomar främst Alzheimer
 • PROFESSOR BÖRJE UVNÄS FOND
 • LENNART WALLANDERS FOND FÖR MEDICINSK FORSKNING
 • INGRID OCH TORE WALLSTENS FOND – cancer, hjärt- och kärlsjukdomar
 • TAGE WESTERLUNDS FOND – innerörats sjukdomar, högt blodtryck eller åldersdiabetes
 • BJÖRN OCH BRITA WESTINS FOND – perinatala sjukdomar
 • DAGNY OCH EDVARD WICKSELLS FOND – åldrandets sjukdomar
 • STIFTELSEN NILS OCH SIGNE WIRGINS GÅVOFOND – magsäckens sjukdomar
 • STIFTELSEN NILS OCH SIGNE WIRGINS MINNESFOND – företrädesvis kirurgisk forskning
 • SVEN OCH MÄRTHA ÖRTLUNDS MINNESFOND – hjärnans sjukdomar, främst Parkinson och Alzheimer
 • STIFTELSEN KARL OCH GERDA ÖSTMANS FOND – hjärt-kärlsjukdomar
 • GUN ÖSTMAN HEMMINGSSON OCH ARNE HEMMINGSSON MINNESFOND – stroke

Stiftelser

Utöver ovanstående donationsfonder har följande stiftelser ställt medel till SSMF:s förfogande för utdelning:

 • STIFTELSEN ARMEC LINDEBERG
 • STIFTELSEN BENGT DAHRÉNS FOND – psykiatri
 • STIFTELSEN OLLE ENGKVIST BYGGMÄSTARE
 • VERA OCH JONAS JONSSONS STIFTELSE
 • LANDSFISKAL PONTUS NOHRES OCH HANS MODER ANNA-KARIN JOHANSSONS STIFTELSE
 • TAGE SWAHNS STIFTELSE – hjärt-kärlsjukdom
 • STIFTELSEN JACOB WALLENBERGS TESTAMENTSMEDEL
 • BERTIL WENNBORGS STIFTELSE
 • SJÄTTE DECEMBER STIFTELSEN – glaukomforskning