Medlemmarna har företrädesvis sin bakgrund inom den medicinska
vetenskapen. På årsmötet är det medlemmarna som tar ställning till
valberednings förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, samt
revisorer. Styrelsen har det beslutsfattande arbetet och är ytterst ansvarig
för verksamheten. 

SSMF:s styrelseledamöter är välmeriterade och har adekvat kunskap och kompetens för uppdraget.  

Här är de som ingår i styrelsen: