Så gör gåvorna nytta

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, värnar framför allt om forskare som är i början av sin karriär, de som är nyfikna och innovativa och vill etablera sig och komma vidare. Vi lägger den så viktiga grunden för vetgiriga forskare och gör det möjligt för dem att utveckla sina idéer som förbättra behandlingar och förebygger sjukdomar.

Varje år beviljar SSMF drygt 30 medicinska forskare anslag för ungefär 150 miljoner kronor. Sammanlagt finansierar SSMF drygt 140  parallellt pågående forskningsprojekt varje år. SSMF värderar inget sjukdomstillstånd högre än något annat, vi stödjer forskning inom alla medicinska fält men ställer krav på att finansierade projekt håller högsta kvalitet. Att vi satsar på fri forskning gör oss till en betydelsefull forskningsfinansiär och genom åren har vi sett hur just den fria forskningen lett fram till värdefull kunskap på oväntade sätt, bland annat i kampen mot covid-19.

Alla gåvor som SSMF tar emot förvaltas på ett tryggt och omsorgsfullt sätt enligt noggrant uppsatta riktlinjer. SSMF placerar endast sitt kapital i verksamheter som respekterar mänskliga rättigheter och tar hänsyn till miljön.