Linda Bojmar studerar metoder som kan förbättra överlevnadschansen för personer med cancer i bukspottkörteln.

»Med blod- och leverprover hoppas jag kunna bromsa cancer«

Tidig diagnos och behandling är livsavgörande för att hindra spridning av pancreascancer. Med stöd från SSMF driver Linda Bojmar ett fyraårigt forskningsprojekt med målet att hitta sätt att stoppa cancerns utveckling. 

1 500 svenskar får varje år cancer i bukspottskörteln, pankreascancer. Det är en tung diagnos. Bara en av tio lever fem år efter konstaterad sjukdom.

— När den upptäcks har spridning för det mesta redan skett, ofta till lever, och då är överlevnaden inte längre än några månader, säger Linda Bojmar, som forskar på förbättrade diagnos- och behandlingsmetoder med stöd av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.

— Vi hoppas kunna identifiera sjukdom tidigare via biomarkörer i blodet.

I 20-25 procent av fallen upptäcks pankreascancer innan den har spridit sig. Men även i de fall tumören går att operera kvarstår hög risk för spridning. Linda Bojmar ska nu studera flera metoder som kan förbättra överlevnadschansen. Dels vilka patienter som bör ta läkemedel både före och efter operation. Dels om leverprover inför operation kan ge information om hur spridningsprocessen kan utvecklas och därmed också stoppas.

— Vi hoppas kunna använda denna kunskap även vid andra levermetaserande cancersorter som mag-tarmcancer, samt till att utveckla nya läkemedel mot spridning till levern.

Läs mer på samma ämne:
Forskaren Ernesto Sparrelids mål är att fler ska överleva gallvägscancer.

Läs mer:
Stöd forskningen för ett friskare liv – se våra gåvoformer och läs om hur ditt bidrag gör skillnad.

Fakta

  • Namn: Linda Bojmar
  • Arbetar: Docent vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet. Har finansiering från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för att driva ett fyraårigt forskningsprojekt. 
  • Fritid: Efter en karriär som ung i svenska landslaget i fälttävlan önskar jag att jag kunde svara hästar och ridning, men med snart två små barn och en man i samma fält blir svaret snarare att ta sig ut i naturen när möjligheten ges.