Abdul Alim

Immunologi

Postdoctoral Grant

Uppsala universitet

2023

Undersöka rollen av steroidproducerande immunceller för att reglera mastcellers funktion och innovera immunterapeutisk strategi för cancer och autoimmunitet

Cancer och dess metastaser orsakar många dödsfall. Immunceller spelar en dubbel roll under dessa processer. De kan döda cancercellerna, men kan också främja metastaser. Vi har bara börjat förstå mekanismerna bakom hur för immunceller kan främja metastaser. Detta projekt ska undersöka rollen av steroidproducerande immunceller i främjandet av cancermetastaser och hur detta kan utnyttjas terapeutiskt. Tre målgrupper kommer att dra nytta av vår forskning. För det första kommer det bredare forskarsamhället att regelbundet informeras om våra framsteg. Vi kommer att presentera vår forskning på relevanta nationella och internationella konferenser. Dessutom förväntar vi oss publicering av minst två forskningsartiklar i väl ansedda tidskrifter. För det andra kommer akademiska samarbetspartners att dra nytta av vår forskning. För det tredje strävar vi efter att skapa kontakter med kliniker och industri. Vi kommer att etablera ett nätverk av forskare vid Cambridge och Uppsala universitet, tillsammans med kommersiella aktörer inom industrin samt med kliniska forskare. Vi kommer också att anordna möten bland dessa intressenter med öppna diskussioner för att definiera gemensamma intressen och potentialen för framtida tillämpning av vårt arbete. 

Visa alla forskare