Abraham Roos

Lungsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

2015

Funktionen av mastceller i kronisk obstruktiv lungsjukdom

Minst en halv miljon svenskar lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Sjukdomen karakteriseras av luftvägsinflammation, som i de flesta fall är orsakad av rökning. Det är dock inte klarlagt vilka mekanismer som driver sjukdomsförloppet och det saknas specifikt riktad medicinsk terapi. Mastceller är ackumulerade i lungvävnaden hos KOL-patienter, men det är fortfarande okänt om dessa immunceller bidrar till sjukdomsförloppet. Syftet med forskningsstudien är att öka kunskapen om KOL genom att undersöka den funktionella roll mastceller spelar i sjukdomen. Studierna förbättrar kunskaperna om KOL genom att kombinera karakterisering av mastceller i vävnadsprover med cellodlingsförsök samt nya experimentella modeller. Förhoppningen är dessa studier leder till utveckling av nya behandlingsalternativ som bromsar sjukdomsförloppet.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare