Aishe Sarshad

Cell- och molekylärbiologi, Stamcellsforskning

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för Biomedicin

2019

Effekten av negativ genreglering genom miRNA i cellkärnan hos stamceller och cancerceller

Alla celler i våra kroppar har precis samma gener, men det är regleringen av dessa gener som bestämmer vilken typ av cell det blir. Genreglering är processen att slå på och stänga av gener. En viktig faktor som reglerar genuttryck är microRNA (miRNA) som är små, icke-kodande RNA molekyler. miRNA finjusterar uttrycket av så mycket som sextio procent av alla våra gener. Jag undersöker omfattningen och betydelsen av miRNA lokalisering och reglering i cellkärnan genom att använda mig av en kombination av RNA och protein sekvenseringsmetoder. Specifikt strävar jag efter att förstå vilken betydelse miRNA har i kärnan i stamceller. Stamceller är viktiga eftersom de ger upphov till alla andra celltyper i en organism. Jag kommer också att undersöka effekten av negativ genreglering i cancercellers kärna via små RNA molekyler.
Visa alla forskare