Alexander Santillo

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Malmö universitet

Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö

2016

Hjärnstrukturen thalamus betydelse vid sjukdomar i centrala nervsystemet

Thalamus är en äggformad struktur i hjärnans mitt som tidigare har antagits huvudsakligen överföra information från sinnesorganen till hjärnbarken. Det verkar dock som att thalamus har en större betydelse för hjärnans funktion och att den spelar en viktig roll vid flera sjukdomar där förändringar i känsloliv, beteende och intellekt är dominerande. Syftet med projektet är att utforska hur thalamus är påverkat och på vilket sätt påverkan leder till symtom vid  hjärnsjukdomar såsom frontallobsdemens och schizofreni. Med avbildande tekniker undersöks förändringar i thalamus, i dess kemi, i de nervtrådar som binder samman thalamus och hjärnbarken, och kopplingarna till symtom. Förhoppningen är att resultaten kan bidra med ny förståelse för mekanismerna vid sjukdomar i centrala nervsystemet.
Visa alla forskare