Alexandra Alvarsson

Diabetes

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

2016

Kroppens sockerbalans: Fjärrstyrd modulering av glukoskänsliga nervceller i hypotalamus

I hjärnregionen hypotalamus finns glukoskänsliga nervceller som jobbar för att upprätthålla normala glukosnivåer och säkerställa att hjärnan har en konstant tillgång till de näringsämnen den behöver. Idag vet vi dock mycket litet om hur dessa glukoskänsliga nervceller fungerar, var de finns och vilka andra hjärnregioner de kommunicerar med. I detta projekt ämnar jag beskriva och kartlägga dessa glukoskänsliga celler. Jag kommer även använda en ny metod för att fjärrstyra nervceller med hjälp av radiovågor (”radiogenetik”) för att studera deras funktioner. Dessa studier kommer förhoppningsvis bidra till en ökad kunskap om hur hjärnan känner av och reglerar kroppens energinivåer, vilket är viktigt för att förstå och behandla metabola sjukdomar såsom typ 2-diabetes.
Visa alla forskare