Anahita Hamidi

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2019

Mekanismer som kontrollerar plackutveckling vid åderförkalkning

Åderförkalkning (ateroskleros) orsakar mer än 90 procent av alla hjärtinfarkter. Vid åderförkalkning avlagras fett i blodkärlsväggarna så att det bildas förträngningar, så kallade plack, vilka kan ge upphov till kronisk inflammation i kärlväggen. Plackens stabilitet och inflammationen i dessa regleras av så kallade mesenkymala celler men vilket ursprung dessa celler har är fortfarande okänt. Syftet med projektet är att klargöra ursprunget för de mesenkymala cellerna med hjälp av genetiska musmodeller och RNA sekvensering samt karakterisera de signalvägar som kontrollerar plackutvecklingen. Sammantaget kommer denna studie att ge betydande nya insikter i processen som uppträder vid ateroskleros och belyser dess potentiella terapeutiska relevans och inverkan i sjukdomsutveckling.
Visa alla forskare