Anais Julien

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt anslag

Karolinska institutet

2022

Inriktning på fibrotisk vävnadsbildning för att förbättra det centrala nervsystemets regenerering

Skador på hjärna eller ryggmärg leder ofta till ihållande funktionsstörningar och/eller motorisk dysfunktion såsom förlamning. Dessa dysfunktioner beror på ersättning av funktionell nervvävnad med icke-funktionell fibrös vävnad, kallad ärr. Detta ärr bildas av en blandning av immunceller och fibroblaster som utgör en stel matris. Under det senaste decenniet har ursprunget till fibroblaster klarlagts. Nyligen har vårt laboratorium visat att begränsad fibrös vävnadsbildning möjliggör återhämtning av motorisk funktion hos möss. Därför är det avgörande att förstå hur ärret bildas för att öppna nya perspektiv för att förbättra vävnadsregenerering. Vi och andra har visat att rekryteringen av fibroblaster och ärretableringen är kopplad till rekryteringen av immuncellerna. Därför är interaktioner mellan fibroblaster och makrofager under ärrbildning väl etablerade. Men de mekanismer som förmedlar deras interaktioner är fortfarande oklara. I det föreslagna projektet syftar jag till att avslöja vägar som förmedlar interaktioner mellan makrofager och fibroblaster under ärrbildning. För att uppnå detta kommer jag att karakterisera fibroblastpopulationer under ryggmärgsregenerering, och att undersöka rollen av det fibroblastutsöndrade cytokinet Midkine (Mdk) som utlösare av ärrkronicitet. Jag planerar att behandla skadade möss med en Mdk-hämmare för att förbättra ryggradens regenerering.

Visa alla forskare