Andreas Björklund

Blodsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

2017

Utveckling av immunologisk cellterapi mot olika former av blodcancer

Immunologisk cellterapi, en ny typ av behandling som förstärker eller utnyttjar kroppens eget immunförsvar blir en allt viktigare del av terapiarsenalen mot cancer. Vi studerar Natural Killer (NK) celler, en typ av immunceller som har förmågan att särskilja och avdöda tumörceller. I nyligen avslutade kliniska studie har vi kunnat visa att dessa celler kan trycka tillbaka två typer av resistent blodcancer, akut myeloisk leukemi (AML) och myelodysplastiskt syndrom (MDS), och därigenom bota tidigare obotbara patienter. Vi kommer nu att starta en uppföljande nordisk studie, i samarbete med den Nordiska MDS-studiegruppen, där vi använder ett optimerat protokoll för NK-cellframställning och kombinerar behandlingen med allogen stamcellstransplantation för att kunna bota ännu fler patienter med cytostatikaresistent sjukdom. Parallellt bygger vi upp en biobank och en forskningsplattform för immunologiska studier av cellterapi, där vi utnyttjar de senaste och bästa teknikerna för att förstå verkningsmekanismerna bakom immunförsvaret mot cancer.Andreas Björklund optimerar immunologisk cellterapi, som förstärker eller utnyttjar kroppens eget immunförsvar, för att kunna förbättra behandlingen mot resistenta typer av blodcancer. I en stor nordisk studie ska han kombinera NK-celler, som har visat sig vara effektiva i tidigare studier, med stamcellstransplantationer.
Visa alla forskare