Andreas Edsfeldt

Kardiologi

SSMF Consolidator Grant

Lunds universitet

2022

Celldödens roll i diabetes-associerad hjärtkärlsjukdom

Diabetes mellitus typ 2 (T2D) ökar snabbt världen över och personer med T2D har en klart ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke till följd av en avancerad åderförkalkning. Men orsaken är ännu okänd. Att upptäcka nya behandlingsmetoder för patienter med T2D är således en av medicinsk forsknings största utmaningar. Min forskning visar att en nedsatt förmåga att reparera kärlväggen kan vara förklaringen. Med nya tekniker ska jag nu kartlägga de mekanismer som ligger till grund för en störd vävnadsreparation och hur detta påverkar risken att drabbas av komplikationer till följd av åderförkalkning. Jag ska undersöka skillnader i reparationen av kärlväggen och hur reparationen påverkas av celldöd vid T2D. Med unika metoder applicerade på mänskliga åderförkalkningsplack från en av världens största biobanker ska jag skapa en unik atlas av  cellpopulationer och cellfunktioner. Dessutom kommer vi att studera blodmarkörer och ultraljud av kärlväggen för att finna nya sätt att identifiera individer som är i behov av medicinsk vård för att förebygga kardiovaskulära komplikationer. Genom att förstå biologiska skillnader som ligger till grund för den ökade risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom vid T2D kan vi hitta nya terapeutiska mål. Det kommer även hjälpa oss att finna markörer som specifikt kan identifiera individer med hög risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke med målet att optimera primärprofylaktisk behandling och förebygga hjärt- och kärlsjukdom.

Fotograf porträttbild: Roger Nellsjö

Visa alla forskare