Andreas Edsfeldt

Hjärt- och kärlsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

2016

Läkningsprocessen i kärlväggen hos patienter med diabetes

Personer med diabetes har en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning. Vi har i tidigare studier sett att en nedsatt läkningsförmåga i kärlväggen kan bidra till denna ökade sjukdomsrisk som diabetes medför. I mitt projekt studerar vi hur inflammationssvaret och vävnadsläkningen i blodkärlsväggen skiljer sig mellan personer som har diabetes jämfört med kontroller. Genom att studera immunceller i kärlväggen, genetiska markörer och plackvävnadens biologi kommer vi kartlägga hur dessa celler främjar eller hämmar den lokala inflammationen och hur detta påverkar vävnadsläkningen. Fokus ligger på celldöd och ”rensing” av döda celler, två viktiga faktorer för läkningsprocessen. Målet är att förstå hur diabetes påverkar läkningsprocessen i kärlväggen och därigenom kunna finna nya riskmarkörer och behandlingsvägar för att förebygga hjärt-kärlsjukdom.
Visa alla forskare