Andri Papakonstantinou

Cancer och onkologi

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2022

Hjärttoxicitet av moderna bröstcancerregimer; Incidens och individanpassad riskestimering

Trots att bröstcancer har en mycket gynnsam prognos har vanliga cytostatikabehandlingar samt nya behandlingar, inklusive anti-HER2 läkemedel, visat sig kunna orsaka hjärttoxicitet. HER2-positiv bröstcancer är en subtyp av bröstcancer som uttrycker HER2 receptorer. Nya målriktade behandlingar har utvecklats och mycket forskning pågår för att ta reda på vilken ordning och kombination av läkemedel som är bäst att ge. Att beskriva risk för hjärttoxicitet samt kunna identifiera de individer som löper ökad risk att utveckla hjärtbiverkningar är oerhört viktigt för deras överlevnad och livskvalitet. PANTHER studien undersökte nyttan med tillägg av dosintensiv behandling efter operation för bröstcancer jämfört med standardbehandling och PREDIX HER2 studien undersökte effekten av två olika behandlingsalternativ mot HER2-positiv bröstcancer (pertuzumab/trastuzumab/docetaxel och trastuzumab emtansine) när de ges preoperativt. Projektet syftar till att beskriva hjärttoxicitet bland de olika moderna bröstcancerbehandlingarna samt att identifiera nya biokemiska och genetiska biomarkörer och att använda dessa för att utveckla en riskestimeringsalgoritm för identifiering av patienter med högre risk för hjärttoxicitet. Resultatet av detta projekt kan tillföra mycket till aktuellt kunskapsläge internationellt och gagna bröstcancerpatienter i stort genom att ge bättre underlag för den individuella bedömningen av varje enskild patient inför beslut om behandlingsrekommendationer.

Visa alla forskare