Anh-Tri Do

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f med biokemi & mikrobiologi

2010

Heparansulfatets roll vid metastasering av bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen. Vid bildandet av tumörer omvandlar cancercellerna mikromiljön omkring sig för att kunna växa och sprida sig effektivt. Mycket forskning på senare år tyder på att interaktioner mellan cellyte-polysackariden heparansulfat, HS, och olika proteiner som t.ex. tillväxtfaktorer, har en viktig roll i de signaleringsprocesser som styr hur cancercellerna växer och sprider sig.  Dessa interaktioner beror på sulfateringsmönstret hos HS vilket bestäms under biosyntesen, där tillgången till en sulfatdonator-molekyl, PAPS, är avgörande. I detta projekt kommer Anh-Tri Do att studera hur PAPS-syntaserna, en familj av proteiner som bildar PAPS, regleras samt hur olika sulfateringsmönster hos HS påverkar metastaseringspotentialen hos cancercellerna. En ökad kunskap om detta är viktig för att ta fram nya behandlingsformer mot börstcancer i framtiden.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare