Ann-Charlotte Johansson

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Inst för klin och exp medicin

2010

Betydelsen av cancer-associerade bindvävsceller för behandlingssvar vid huvud- och halstumörer

För att kunna erbjuda cancerpatienter en individualiserad och effektiv behandling krävs ökad kunskap om faktorer som påverkar hur väl tumören svarar på behandling. Faktorer av betydelse omfattar inte enbart tumörcellens egenskaper utan även komponenter i tumörcellens omgivning som kärl, bindväv och inflammatoriska celler. Ann-Charlotte Johanssons projekt syftar till att klargöra betydelsen av bindvävsceller i tumörens närhet, s.k. cancer-associerade bindvävsceller, för huvud- och halstumörers svar på behandling. De närliggande bindvävscellerna har visats kunna skydda tumörcellerna mot olika behandlingsformer genom att sända ut ämnen i tumörcellens omgivning. Målet är att identifiera dessa ämnen och utvärdera om de kan användas för att förutspå hur den enskilde patienten svarar på behandling. Förhoppningen är också att effekten av konventionella behandlingar ska kunna förbättras genom att blockera kommunikationen mellan cancer-associerade bindvävsceller och tumörceller.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare