Anna Kähler

Epidemiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar, Neurovetenskap, Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f med epidemiologi & biostatistik

2012

Genetiska riskfaktorer vid schizofreni: samspel med miljö och samtidig epilepsi eller psykisk utvecklingsstörning.

Schizofreni är en psykiatrisk sjukdom med betydande ärftlighet som orsakar stort lidande samt innebär ökad risk för självmord och missbruk för de som drabbas. I en stor nationell studie har Kählers forskargrupp bidragit till viktiga upptäckter av både vanliga och ovanliga variationer i specifika genetiska regioner som medför ökad risk för schizofreni. I detta projekt kommer samspelet mellan genetiska riskfaktorer och etablerade miljöfaktorer att undersökas, såsom födsel i början av året, storstadsfödsel, hög ålder hos fadern, låg födelsevikt och födelsekomplikationer. Patienter med schizofreni som även har epilepsi eller psykisk utvecklingsstörning kommer att undersökas för att se om denna patientgrupp delar genetiska riskmönster som skiljer sig från övriga schizofrenipatienter. Ökad kunskap om underliggande sjukdomsmekanismer är viktig för att kunna utveckla förbättrade och nya läkemedel och individanpassad behandling.
Visa alla forskare