Anna-Karin Palm

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2018

Mekanismer bakom immunförsvarets reglering av antikroppsproducerande celler

Vårt immunsystem har en unik förmåga att kunna skydda oss mot infektioner, till exempel med hjälp av antikroppar, samtidigt som det är tolerant mot vår egen vävnad. Om något går fel i immunsystemet och dess tolerans brister, angrips istället vår egen kropp och autoimmuna sjukdomar kan uppstå. I mitt projekt studerar jag hur antikroppsproducerande celler regleras med hjälp av antikroppar tillsammans med proteiner i det så kallade komplementsystemet för att undvika att autoimmunitet uppstår. Jag kommer också att undersöka hur denna reglering styr normal utveckling av antikroppsproducerande celler. Större förståelse för dessa grundläggande mekanismer kommer att leda till bättre insikt i varför vissa individer utvecklar autoimmunitet. Min förhoppning är att denna ökade kunskap i sin tur kan öppna upp för nya behandlingar av autoimmuna sjukdomar.
Visa alla forskare