Anna-Maria Georgoudaki

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för medicin

2017

Utveckling av antikroppsbaserad immunterapi mot tumör-associerade proteiner

Proteiner som uttrycks på cellytan modifieras med hjälp av enzymer som tillsätter sockermolekyler, så kallade glykaner. Glykanprofilen varierar beroende på om en cell befinner sig i normaltillstånd eller har omvandlats till en malign cancercell. Vissa glykaner associeras med olika cancerformer och används som markörer för diagnostisering. Glykaner har förmågan att både driva tumörtillväxt, samt att binda till specifika receptorer på immuncellers yta och inaktivera dem. På så sätt undgår tumörceller igenkänning av immunsystemet och kan inte längre avdödas. Syftet med detta projekt är att utveckla nya optimerade antikroppar mot tumör-associerade glyka-ner för använding som immunoterapi mot olika typer av cancer, som tex äggstockscancer och bukspottskörtelcancer. Min förhoppning är att genom molekylära kloningstekniker kunna framställa mer effektiva anti-kroppsbaserade cancerimmunterapier.
Visa alla forskare