Anna Martner

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Sahlgrenska Cancer Center

2012

Immunosuppressiva celler och den regulatoriska rollen för histamin och ATRA

Vid blodcancer delar sig blodceller okontrollerat och ansamlas i benmärg, blod och andra organ. Vid myeloisk leukemi, som detta projekt avser, är cancercellen myeloisk, det vill säga en mer eller mindre mogen typ av immuncell som kallas monocyt eller granulocyt. Vissa myeloiska celler producerar syre- och kväveradikaler, vilka är skadliga för de tumördödande cellerna i kroppen. Forskningsprojektet fokuserar på karaktärisering av immunhämmande egenskaper hos myeloiska celler från patienter med myeloisk leukemi, vilket syftar till att öka förståelsen för hur leukemiska celler kan undgå att bli dödade av immunsystemet tumördödande celler. I projektet kommer även två läkemedelssubstanser att undersökas: All trans retinoic acid” (ATRA) och histamindihydroklorid (HDC), som påverkar utmognad av leukemiska celler.
Visa alla forskare