Anna Nordström

Epidemiologi, Farmakologi, Genetik, ärftliga sjukdomar, Ortopedi

SSMF-Forskare

Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin & rehabilitering

2011

Läkemedel, arvsanlag och fallskador hos män och kvinnor

Med stöd från SSMF har en av världens idag största databaser för kroppssammansättning byggts upp med möjligheter att identifiera nya riskfaktorer för benskörhet, frakturer samt fetma. Data från detta projekt har visat på att kvinnors lägre bentäthet inte förklarar varför de har mer benbrott än män. Vi fann istället att kvinnorna hade 80% mer fallskador än män, och denna högre andel av fallskador var även en starkt bidragande orsak till den högre andelen av frakturer hos kvinnor. Det är dock okänt varför kvinnor råkar ut för fler fallskador än män. Syftet med detta projekt är att undersöka samspelet mellan arvsanlag (gener), miljö och beteendefaktorer för risken för fallskador och benbrott. Mer specifikt vill jag undersöka om vissa läkemedel, t.ex. antidepressiva, ökar risken för fall och i så fall kan förklara varför kvinnor har fler fallskador än män. Ett andra syfte är att undersöka om vanligt förekommande variationer i specifika gener är relaterat till en ökad risk för fallskador. Slutligen avser jag att undersöka om det finns ett samspel mellan gener och risk för fallskador hos personer som har antidepressiva läkemedel. Givet konsekvenserna av fallskador innefattande smärta, invaliditet ökat beroende och höga kostnader för sjukvården, skulle ökade kunskaper om varför vissa personer kan vara extra sårbara vara av stor vikt och möjliggöra preventiva åtgärder.
Visa alla forskare