Anna Södergren

Hjärt- och kärlsjukdomar, Reumatologi

Postdoktoralt Stipendium

Umeå universitet

Inst f folkhälsa och klinisk medicin

2011

Kärlsjukdom vid reumatologisk sjukdom: Förekomst och orsak hos patienter med tidig respektive etablerad sjukdom.

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Patienter med RA, men även med andra reumatologiska sjukdomar, har en ökad sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar jämfört med normalbefolkningen. I mitt projekt kommer jag att försöka identifiera de mekanismer som kan ligga bakom utveckling av ateroskleros (”åderförkalkning”, förstadiet till hjärtkärlsjukdomar). Vid min enhet följer vi flera grupper av patienter från den tidpunkt då de insjuknade. Jag kan därmed följa utveckling av andra sjukdomar, så som hjärtkärlsjukdom, hos våra patienter. Syftet med mina fortsatta studier är att öka kunskapen om bakomliggande orsaker till aterosklerosutveckling vid reumatologiska sjukdomar, och därmed bidra till ökade möjligheter att förebygga hjärtkärlsjukdomar, minska lidande och öka livslängden inom denna patientgrupp.
Visa alla forskare