Anna Stokowska

Medicinsk forskning

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi

2017

Mot nya behandlingar för stroke

Stroke är den största orsaken till invaliditet. Dagens behandlingar är begränsade till borttagning av blodproppen som blockerar blodflödet till hjärnan och måste ske inom timmar efter insjuknandet. Mitt mål är att utveckla nya effektiva behandlingar att förbättra funktionsåterkomst hos strokepatienter. Vi har upptäckt att en särskild molekyl kallad C3a stimulerar nybildning av nervutskott och kopplingar mellan nervceller efter stroke. Möss som fick behandling med C3a i näsdroppar en vecka efter stroke, återhämtade sig snabbare än möss som fick placebo. Syftet med detta projekt är att testa om mindre molekyler som liknar C3a kan ge samma effekt. För-hoppningen är att nästan alla strokepatienter skulle kunna dra nytta av sådan behandling i fram-tiden, framförallt i kombination med rätt rehabilitering. Därför kommer jag också att utforska om blodnivåer av olika faktorer kan förutse återhämtningsförmåga av rehabiliterade strokepatienter.
Visa alla forskare