Anna Zetterqvist

Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Malmö universitet

Institutionen för Kliniska Vetenskaper

2016

Nya verktyg för att studera uppkomstmekanismer av blodkärlssjukdom i diabetes

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur diabetes påverkar endotelcellen, den cell i kärlväggen som är i direkt kontakt med blodet. Högt blodsocker och andra metabola rubbningar vid diabetes orsakar endotelförändringar. Dessa förändringar tros starta sjukdomsförlopp i kroppens blodkärl som i längden leder till hjärtinfarkt, stroke, njurskador och synrubbningar. Det finns idag inga behandlingar som specifikt förhindrar de diabetiska sjukdomsförloppen i kärlen. En av orsakerna är att det hittills varit svårt att samla relevanta vävnadsprov från diabetes patienter för att studera sjukdomsmekanismerna. I detta projekt vill vi studera endotelceller från diabetes patienter och friska individer som odlas från omogna celler i blodet. Målet är att kartlägga hur diabetes påverkar endotelcellernas funktion, bland annat genom att studera kemiska modifieringar av arvsmassan som påverkar vilka gener avläses.
Visa alla forskare