Anne-Sofie Johansson

Neurovetenskap, Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f neurovetenskap

2010

Studier av den biologiska klockan hos patienter med bipolär sjukdom eller schizofreni

Människans fysiologiska funktioner och sociala beteende genomgår dagliga rytmiska förändringar. Dessa dygnsrytmer, som exempelvis sömn- och vakenhetscykeln, koordineras av en ”kroppsklocka” i hjärnan vars ”inre tid” synkroniseras av omgivningens ljus- och mörkercykel. Om klockans funktion rubbas försämras den mentala kapaciteten och stämningsläget kan påverkas. Vid schizofreni och bipolär sjukdom talar mycket för att störningar i dygnsrytmregleringen föreligger. Anne-Sofie Johanssons projekt går ut på att undersöka om dessa dygnsrytmstörningar kan bero på förändringar i gener som styr dygnsrytmen, s.k. ”klockgener”. Anne-Sofie studerar även hur läkemedel som används vid dessa sjukdomar, s.k. psykofarmaka, påverkar klockgenerna. Hon kommer att utveckla en metod för att kunna förutspå hur psykofarmaka påverkar klockgensuttrycket hos dessa patienter, vilket möjliggör att skräddarsy behandlingar och även att ta fram nya effektiva läkemedel för patienter drabbade av schizofreni och bipolär sjukdom.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare