Annelie Tjernlund

Immunologi, Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f molekylärmedicin

2010

Detaljerad in situ analys av SIV specifika CD8+ T celler i lymfoidvävnad

Humant immunbristvirus, HIV, skadar kroppens immunförsvar hos infekterade individer, vilket utan bromsande behandling ger upphov till det dödliga immunbrist tillståndet AIDS. Idag saknas botande behandling som eliminerar viruset och den smittade bär således på viruset resten av livet. CD8+ T-celler är immunceller som är viktiga i försvaret mot HIV. De har kapacitet att döda virusinfekterade celler och därmed kontrollera HIV-infektionen. Annelie Tjernlund har utvecklat en metod för att detektera CD8+ T-celler i den vävnad där HIV förökar sig. Syftet med denna studie är undersöka om CD8+ T-cellers antal och funktion samt fördelning i vävnaden har betydelse för sjukdomsförloppet. Målet är att identifiera faktorer som ger upphov till ett skyddande immunförsvar mot HIV, vilket är en kunskap som är mycket viktig för utveckling av ett fungerande HIV-vaccin.
Visa alla forskare