Anquan Liu

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f mikrobiologi

2010

Molekylär patogenes vid refraktär anemi med ringsideroblaster, en subtyp av myelodysplastiskt syndrom

Anquan Liu arbetar i ett projekt som rör sjukdomsmekanismer vid den maligna blodsjukdomen myelodysplastiskt syndrom (MDS), med speciellt fokus på undergruppen refraktär anemi med ringsideroblaster. I syfte att kunna fastställa de genetiska förändringar som leder fram till denna sjukdom utvecklar han robusta lentivirala tekniker (användning av virus för att experimentellt överföra genetiskt material) för att över- och underuttrycka kandidatgener i primära hematopoetiska stamceller från friska försökspersoner och från patienter. För närvarande fokuserar han på ett par kandidatgener involverade i intracellulär järntransport, som identifierats genom genexpression och biologiska analyser av tumörmaterial. Han har nyligen visat att lentivirus medierad transfektion av MDS stamceller fungerar och har utvecklat ett avläsningssystem för att mäta effekten. Förhoppningen är att dessa metoder i framtiden kommer att kunna användas på ett brett spektrum av hematologiska stamcellssjukdomar för att bättre förstå relevanta sjukdomsmekanismer.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.  
Visa alla forskare