Åsa Johansson

Genetik, ärftliga sjukdomar, Hjärt- och kärlsjukdomar, Nutritionsforskning, övervikt

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f genetik och patologi

2010

Arvsanlag som påverkar kända riskfaktorer för våra vanliga folksjukdomar

Många av våra vanliga folksjukdomar har en betydande ärftlig komponent, men vi vet också att uppkomsten av de flesta sjukdomar beror av en mycket komplex interaktion mellan arv och miljö. Tack vare stora tekniska framsteg i forskningen om arvets betydelse har man kunnat identifiera hundratals nya arvsanlag (gener) som påverka risken för att utveckla olika sjukdomar. Antalet involverade gener i en sjukdomsprocess är många och de flesta enskilda gener har en mycket liten påverkan på den totala sjukdomsrisken. Åsa Johanssons forskning går ut på att identifiera gener som påverkar kända riskfaktorer för våra vanligaste folksjukdomar, så som höga blodfetter, övervikt och lungfunktion, vilket kommer att leda till en bättre förståelse för arvets betydelse för bl a lung- och hjärt-kärlsjukdomar.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare