Axel Hyrenius Wittsten

Cancer och onkologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

2021

Ökad terapeutisk potential hos programmerade T celler genom förbättrade syntetiska kretsar

Programmering av T celler med syntetiska beståndsdelar har nyligen revolutionerat prognosen för en viss typ av svårbehandlad leukemi. Dessvärre har liknande resultat inte kunnat uppnås i solida tumörer. Den receptor som används i metoden kallas för en CAR och anledningen till att CAR T celler fungerar dåligt i solida tumörer tillskrivs framförallt den immundämpande tumörmiljön som kraftigt minskar immuncellers aktivitet. Detta forskningsprogram ämnar använda en ny syntetisk receptor (synNotch) som har förmågan att driva användardefinierade genetiska element, så som en CAR, i respons till en utvald tumörmarkör. Mångsidigheten med synNotch möjliggör att jag kan leverera immunomodulerande komponenter lokalt inom en tumör samtidigt som dessa T celler utrycker en CAR, för att förbättra deras och närliggande immuncellers effektivitet. Detta kommer göras genom att (i) dämpa specifika gener inom dessa synNotch CAR T celler för att öka deras terapeutiska varaktighet (ii) utsöndra biologiska substanser för att återaktivera kroppens eget immunförsvar mot tumörceller. Jag kommer också utveckla ett nytt system för att följa de resor som programmerade T celler gör till olika vävnader efter att de varit i kontakt med en tumör. Detta projekt kommer öka vår förståelse för hur vi kan förbättra immuncellers förmåga att bekämpa tumörer genom nya syntetiska nätverk. Målet är att kunna erbjuda patienter som idag saknar effektiva behandlingsmetoder en ny typ av säker och effektiv terapi.

Visa alla forskare