Aylin Yilmaz

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar, Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Inst f infektionssjukdomar

2010

Studier för att förbättra behandling av HIV som drabbar hjärnan

Förutom att infektera och förstöra viktiga celler i immunsystemet har humant immunbristvirus (HIV) även förmågan att mycket tidigt efter smittotillfället ta sig in i det centrala nervsystemet (CNS). Detta leder till en livslång infektion och en inflammatorisk reaktion inne i hjärnan. Innan HIV- läkemedel fanns tillgängliga, utvecklade ca 20% av HIV-infekterade individer en demens som var direkt relaterad till HIV-infektionen. Sedan kombinationsbehandling mot HIV infördes 1996 har denna förödande demens och andra neurologiska komplikationer blivit mycket ovanliga. En relativt stor andel av patienterna uppvisar dock fortfarande mildare neurokognitiva störningar. Huvudsyftet med Aylin Yilmaz projekt är att studera i vilken utsträckning nya HIV-läkemedel tar sig in i CNS samt hur olika HIV-läkemedel och kombinationer av läkemedel påverkar HIV-infektionen i hjärnan
Visa alla forskare