Banafsheh Kadkhodaei

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar, Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f cell- & molekylärbiologi

2013

Stamcellernas betydelse vid hjärntumörsutveckling

I Sverige diagnosticeras drygt tusen personer per år med hjärntumör. Denna cancerform förekommer i alla åldrar, men är vanligast hos äldre människor. Vissa tumörer är elakartade, vilket innebär att de kan sprida sig till andra delar av kroppen. Andra är mera godartade och växer lokalt, vilket dock kan medföra allvarliga konsekvenser i nervsystemet. Tumörer kan vara behandlingsresistenta och återbildas efter behandling. Min forskning syftar till att förstå var och hur de enskilda tumörcellerna uppstår. Denna nya kunskap lägger en grund för utveckling av behandling som är direkt riktad mot tumörcellernas ursprung. För att åstadkomma detta kommer jag att studera celldelningen i hjärnans stamceller och att följa de enskilda cellernas färd i hjärnan. Jag hoppas med detta kunna öka vår kunskap för hur hjärntumörerna uppstår, överlever och utvecklas.
Visa alla forskare