Björn Wahlin

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f medicin

2012

Individualiserad behandling mot follikulärt lymfom utifrån faktorer i tumörens mikromiljö och immunsystemet.

Follikulärt lymfom är en form av blodcancer. Det är känt att den påverkas av immunologiska faktorer i sin mikromiljö. Standardbehandling innefattar idag alltid den målinriktade antikroppen rituximab, som dock inte fungerar för 30 procent av de patienter som får behandlingen. I detta projekt kommer mikromiljöns och det allmänna immunsystemets betydelse för prognosen att studeras. Målet är hitta faktorer i mikromiljön som påverkar tiden som patienterna mår bra innan behandling behövs. I nationella och internationella projekt kommer biobanksmaterial att utnyttjas tillsammans med prover från mikro- och makromiljön från patienter – före och under behandling – där rituximab kombineras med cellgifter eller med immunologiska läkemedel som interferon och lenalidomid. Syftet är att identifiera de patienter som har nytta av de olika behandlingskombinationerna samt att förstå hur immunsystemet påverkas av dessa läkemedel. Forskningsresultat som i förlängningen kommer att kunna användas i utvecklingen av effektivare och skräddarsydda behandlingar vid blodcancer.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. 
Visa alla forskare