Buster Mannheimer

Epidemiologi, Farmakologi, Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f medicin, Södersjukhuset

2011

Faktorer av betydelse för utfallet av läkemedelsterapi

Trots stora framsteg med nya och mer effektiva läkemedel är dagens läkemedelsbehandlingar behäftade med ett flertal problem. Användandet av psykosläkemedel illustrerar detta problem, då man uppskattar att 70% av patienter med schizofrena avslutar behandlingen i förtid p.g.a. biverkningar eller utebliven effekt. En viktig förklaring är individuella skillnader i att metabolisera dessa läkemedel, vilket har betydelse både för läkemedelseffekt och biverkningar. Genom att dra nytta av olika hälsoregister kommer jag att undersöka detta i stora patientmaterial. Dessutom kommer en grupp på 820 personer med schizofreni i stockholmsområdet att undersökas mer i detalj för att belysa olika faktorers betydelse för utfallet av deras läkemedelsbehandling. En fördjupad kunskap rörande förekomst och konsekvenser av olika typer av läkemedelsrelaterade problem är nödvändig för en säker och effektiv läkemedelsterapi.
Visa alla forskare