Camilla Engblom

Immunologi inom det medicinska området

SSMF Starting Grant

Karolinska Institutet

2023

Kartläggning av B-celler i cancer

Cancer är ett allvarligt hälsoproblem. Under senare tid har framgångsrika immunterapibehandlingar utvecklats, d.v.s. som riktar sig till det egna immunförsvaret för att bekämpa tumörer. Trots detta, saknar vi fortfarande adekvata behandlingsmetoder för många patienter.  Tumörer består, förutom cancerceller, av många olika sorters immunceller. Bland dessa framstår de s.k. B-cellerna som nya lovande kandidaterna för immunterapi. Målet för min forskning är att kartlägga B-celler i tumörer under behandling i prekliniska och kliniska prover.

Att B-celler är attraktiva kandidater för immunterapi kan sammanfattas i tre punkter: i) ansamling av B-celler i en tumör associeras med förbättrad prognos, ii) B-celler har viktiga funktioner som kan begränsa tumörtillväxt, och iii) de bär speciella receptorer som kan reagera på specifika molekyler.  Hur dessa B-celler aktiveras för bekämpning av tumören, beror dels på vilken receptor de bär på och var i tumören de befinner sig. 

Det har varit tekniskt utmanande att lokalisera B-cellerna och samtidigt identifiera receptorer de bär på. Vi har utvecklat en metod (‘Spatial VDJ’) som gör detta; kartlägger B-cellreceptorn, genuttryck, anatomi, och celltyper, i ett och samma vävnadssnitt. Min målsättning är nu att både identifiera individuella B-cellreceptorer med relevanta tumörbekämpande funktioner samt kartlägga de faktorer som reglerar B-celler, med siktet inställt på individuella mediciner och nya immunterapibehandlingar.

Visa alla forskare