Caroline Bergenfelz

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för Translationell Medicin

2016

Immunförsvarets roll vid bärarskap och sekundär lunginflammation med pneumokocker

Den egna kroppens immunsvar orsakar många av symptomen vid lunginflammation och kan ibland bidra till att man dör. Trots detta vet vi väldigt lite om vilka immunceller och inflammatoriska mediatorer som medverkar vid den inflammatoriska reaktionen vid pneumokock-orsakad lunginflammation. I detta projekt kommer jag att studera immunförsvaret; dels när vi symtomfritt bär omkring på bakterier (så kallat asymptomatiskt bärarskap), och dels då bakterierna orsakar lunginflammation och blodförgiftning. Till vår hjälp finns en ny musmodell för virus-inducerad lunginflammation med pneumokocker (så kallad sekundär lunginflammation). Med hjälp av denna modell kommer vi mer i detalj kunna karaktärisera immunsvaret under sjukdomsförloppet. Vi kommer även att ta bort specifika immunceller och faktorer för att kunna manipulera immunsvaret. Genom att bättre förstå immunsvaret vid symtomfritt bärarskap och under sjukdomsförloppet vid lunginflammation hoppas vi kunna identifiera nya behandlingsstrategier, som kan förbättra vårt immunförsvar vid allvarliga pneumokockinfektioner, såsom lunginflammation.
Visa alla forskare