Caroline Nordenvall

Epidemiologi, Gastroenterologi, leversjukdomar, Kirurgisk forskning

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f molekylär medicin & kirurgi

2013

Uppföljning av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom efter kolektomi

Varje år drabbas ca 2,000 svenskar av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Sjukdomen är livslång och de flesta insjuknar i 18-30 års ålder. En IBD-diagnos innebär ofta stora påfrestningar med livslång medicinering, störning av tarmfunktionen och regelbundna sjukvårdsbesök. En stor andel av patienterna måste dessutom behandlas med operation vilket i sig kan innebära risk för komplikationer såsom stomi, infertilitet och risk för förtida död. Genom att studera 3000 svenska IBD-patienter där en så kallad kolektomi, ett ingrepp där tjocktarmen opereras bort, kommer vi att undersöka hur patienterna mår efter operationen. De frågeställningar som kommer att beröras är dödligheten efter operation, komplikationer, handläggning av stomi, samt påverkan på fertilitet. Syftet med dessa studier är att ge oss en ökad kunskap om dessa viktiga frågor och förbättra vården samt livskvalitén för IBD-patienter.
Visa alla forskare