Catharina Hagerling

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för Klinisk patologi

2020

Hindra spridning av neuroblastom med kroppens egna immunceller

Neuroblastom är en barncancerform som står för cirka 15 % av alla dödsfall relaterade till barncancer. Trots att barn med neuroblastom av högrisktyp får intensiv behandling är överlevnaden på lång sikt under 50 %. En avgörande faktor för överlevnaden är huruvida tumören har spridit sig (metastaserat) till andra organ. För att förbättra överlevnaden bland barn som drabbats av neuroblastom behöver vi därmed utveckla nya behandlingsalternativ som specifikt angriper cancerceller som metastaserat. Immunterapi – en behandlingsform som aktiverar kroppens immunförsvar och får immunceller, d.v.s. vita blodkroppar, att angripa cancerceller, har visat lovande resultat bland vuxna patienter med spridd cancer, som inte svarat på annan behandling. Vi kommer nu utforska vilken roll olika typer av immunceller har för metastasering av neuroblastom och om aktivering eller blockering av olika grupper av immunceller skulle kunna leda till elimination av neuroblastomceller. Förhoppningsvis kommer vi kunna utveckla nya behandlingsstrategier, som gör att kroppens eget immunförsvar kan angripa neuroblastom som har spridit sig till andra vitala organ i kroppen.

Visa alla forskare