Catharina Hagerling

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2015

Lgr5, en ny möjlighet att behandla spridd bröstcancer

Idag finns inga cancerbehandlingar som kan bota spridd bröstcancer. Detta beror på att befintliga behandlingar inte klarar av att eliminera de till antalet få, men mycket aggressiva, bröstcancerstamceller. Dessa cancerceller har förmågan att sprida sig till andra organ i kroppen, där de genom celldelning kan ge upphov till dödliga metastaser. För att hitta bröstcancerstamceller kommer jag att undersöka om Lgr5, en stamcellsmarkör, kan användas för att identifiera bröstcancerstamceller. Vidare kommer jag att arbeta med att karakterisera de gener som, ihop med Lgr5, ger bröstcancerstamcellerna deras förmåga att förnya och sprida sig. Genom att blockera de identifierade generna är min förhoppning att utveckla en ny cancerbehandling, som kan förhindra och bota spridd bröstcancer.
Visa alla forskare