Chatarina Larsson

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f immunologi, genetik & patologi

2013

Karaktärisering av arvsanlag associerade med bröstcancer

Cancer uppkommer genom förvärvande av mutationer i cellers arvsmassa över lång tid. Om tillräckligt många gener som reglerar celltillväxten skadas i en och samma cell förloras normal tillväxtkontroll och en tumör uppstår. I mitt projekt studerar jag ett speciellt arvsanlag som av okänd anledning ofta är förändrad (muterad) i bröstcancer och som tros påverka modifieringar i arvsmassan, så kallad DNA-metylering. Dessa modifieringar styr hur celler använder sitt genetiska material. Målet med projektet är att förstå hur förändringar i den här genen påverkar cellers beteende och hur detta relaterar till tumörutvecklingen. Min förhoppning är att detta ska leda till förbättrad förståelse för hur och varför olika typer av tumörer uppkommer och därmed bättre möjligheter för diagnostik och behandling.
Visa alla forskare