Chenglin Wu

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f laboratoriemedicin

2013

Genetisk kartläggning av blodcancerceller för att förstå behandlingsresistens och återfallsrisk

Mantelcellslymfom (MCL) är en rätt så ovanlig typ av cancer som har sitt ursprung i B lymfocyter. Patienter med MCL har en dålig prognos, delvis på grund av benägenheten för återfall. Då har cancercellerna ofta blivit resistenta mot den tidigare behandlingen och även mot mer aggressiva former av terapi. Det är därför av största vikt att studera de mekanismer som orsakar återfall och utveckling av resistens mot behandling. Vi kommer att använda nästa generations sekvensering teknik för att identifiera och funktionellt karakterisera de genetiska skillnaderna mellan den primära och den återfallande (recidiverande) tumören från samma patient. Dessa skillnader kan vara nyckeln till att förstå vilka genetiska förändringar som ger MCL dess aggressiva karaktär och hur resistens kan uppkomma. Studieupplägget kan även resultera i utvecklingen av nya behandlingsmetoder mot MCL.
Visa alla forskare