Christofer Juhlin

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska institutet

Institutionen för onkologi och patologi

2016

Genetisk kartläggning av sköldkörtelcancer: en väg mot förbättrad diagnostik, prognostik och behandling.

Sköldkörtelcancer är den vanligast förekommande elakartade tumörformen i hormonproducerande organ. Ur ett patientperspektiv utgör sköldkörtelcancer en stor utmaning, då vi inte säkert kan särskilja alla olika former av sköldkörtelcancer från mer godartade förändringar utan att först operativt avlägsna en halva av sköldkörteln. Detta innebär att patienter både över- och underbehandlas. En form av aggressiv sköldkörtelcancer uppvisar mycket hög dödlighet, då vi i dagsläget helt saknar effektiva behandlingar. Jag ämnar därför undersöka olika sorters sköldkörtelcancer med hjälp av en modern teknologi där hela tumörens arvsmassa (DNA) kartläggs. De förändringar jag finner i DNA-koden kommer dels användas som markörer för att snabbare upptäcka elakartad sjukdom och dels utgöra basen för potentiellt nya behandlingsformer i de fall där prognosen är uttalat pessimistisk.
Visa alla forskare