Claudette Falato

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för onkologi och patologi

2019

Nya insikter kring svaret på hormonell behandling för individualiserad behandling av bröstcancer

Mellan 70 till 80 procent av alla bröstcancertumörer är hormonkänsliga och således beroende av kvinnliga könshormoner. Antihormonell behandling, även kallad endokrin behandling, utgör ryggraden för behandling av hormonberoende bröstcancer. 50 procent av dessa tumörer blir dock resistenta mot den administrerade behandlingen. De underliggande biologiska mekanismerna för behandlingsresistens är ännu inte fullständigt klarlagda. Det övergripande syftet med studien är att påverka dessa mekanismer genom att utforska genetiska faktorer potentiellt relaterade till bättre behandlingseffekt. För detta ändamål, kommer uttrycket av olika gener och signalvägar att analyseras i tumörprover från patienter som fått endokrin behandling före operationen. Studien kommer förhoppningsvis att ge nya genetiska verktyg som kan användas för att testa för endokrin resistens och vägleda kliniker mot mer framgångsrika behandlingsval.
Visa alla forskare