Curtis Cai

Immunologi

Postdoctoral Grant

Karolinska Institutet

2023

Förstå förhållandet mellan närliggande lymfkörtlar från människors lungor

Vårt immunförsvar ger oss skydd mot olika virus som vi stöter på. För att immunceller ska ge effektivt skydd kräver de aktivering och utveckling i ett av de hundratals organ som kallas för lymfkörtlar. Vi är kanske mest bekanta med immunceller i vårt blod, men många finns också permanent i våra organ och omgivande vävnader. För dessa celler som inte rör sig fritt genom kroppen är begreppet lokalisering avgörande för att förstå den immunitet de kan ge oss. Immunceller är dock svåra att studera eftersom sådana prover ofta erhålls efter operation, till skillnad från blodgivning. I mitt projekt har vi förmågan att kunna få parade vävnader från organdonatorer som är av vikt för att kunna förstå hur kroppens lymfkörtlar skiljer sig från varandra. Jag kommer att studera immuncellerna som finns i mänskliga lungor och dess lokala lymfkörtlar för att förstå om lokalisering spelar en roll för typerna och funktionen av de immunceller som kan lokaliseras där. Tidigare studier har ofta undersökt många lymfkörtlar tillsammans, men jag är intresserad av att förstå hur lika individuella, närliggande lymfkörtlar kan vara. En av tillämpningarna av denna studie är vaccination – om vi kan förstå om olika närliggande lymfkörtlar skiljer sig åt, kan vi börja planera för om effektiv vaccination ska syfta till att aktivera så många lymfkörtlar som möjligt, eller om aktiveringen av ett fåtal är tillräcklig.

Visa alla forskare