Daniel Andersson

Hjärt- och kärlsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för fysiologi och farmakologi

2016

Mekanistiska studier på hjärtsvikt vid reumatoid artrit

Hjärtsvikt, ett sjukdomstillstånd där hjärtats pumpfunktion är försvagad, är vanligt och går hand i hand med en hög dödlighet. Vid inflammationssjukdomen ledgångsreumatism, så kallad reumatoid artrit (RA), ökar risken att drabbas av hjärtsvikt. Målet med detta projekt är att studera mekanismer som kan bidra till hjärtsvikt vid RA. Hjärtats pumpförmåga är beroende av hjärtmuskelcellernas kontroll av kalciumjoner. Det är oklart hur kontrollen av kalciumjoner påverkas vid RA och hjärtsvikt. Med hjälp av musmodeller för RA och hjärtsvikt kommer vi studera kalciumsignaler och relaterade molekylära processer i bland annat isolerade hjärtmuskelceller. Genom att i detalj kartlägga sammansättningen av hjärtats pumpmaskineri kommer vi bättre förstå vilka sjukdomsprocesser som samverkar vid hjärtsvikt och RA. Detta är angeläget för att kunna utveckla effektivare behandling av hjärtsvikt.
Visa alla forskare